Ethic Medical Research Ltd.

English

Site Kullanım Şartları

Bu siteyi kullandığınızda, aşağıdaki şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaksınız.

ETHIC Medikal Araştırma Dan. ve Org. Tic. Ltd. Şti.  web sitesi, sitede yayınlanan bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa hiçbir taahhüdde bulunmamaktadır. Kullanıcılar, bu sitede yayınlanan bilgilerin kullanımı sonucunda doğrudan veya dolaylı  bir kayıp veya zarar doğması halinde, bu durumun ETHIC Medikal Araştırma Dan. ve Org. Tic. Ltd. Şti.’ne hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemeyeceğini açık olarak kabul etmiş sayılırlar.

Web sitemizde yer alan kanun, KHK, yönetmelik, tüzük, tebliğ, talimat, soru ve cevap gibi  her türlü metin, kamu hukukunda adli ve idari merciler nezdinde hukuki delil niteliğini haiz olmayıp, bilgilendirme ve yön verme amaçlıdır.

Web sitemizde yer alan bütün metinler ve hizmetler önceden kullanıcılara bildirimde bulunulmaksızın düzeltilebilir, değiştirilebilir ya da kaldırılabilir.

Sitede olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten, site aracılığıyla bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi ve bunların kullanımından doğabilecek zararlardan dolayı ETHIC Medikal Araştırma Dan. ve Org. Tic. Ltd. Şti. hiçbir ad ve nam altında sorumluluk yüklenemez. Sitede yayınlanan bilgilere göre yapılan işlemler ve alınan kararlardan doğan tüm sorumluluk kullanıcılara aittir.

Kullanıcıların, ileride sözkonusu şartları okumamış veya okuyup da bunlara uygun davranmamış olmalarından kaynaklanabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerinde; ETHIC Medikal Araştırma Dan. ve Org. Tic. Ltd. Şti. web sitesi’nin, bu sitenin içeriğini hazırlayanların, tasarlayanların, çalışanların, yetki ve görevlendirilmiş olan diğer kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

ETHIC tarafından yazılan yazıların ve ETHIC tarafından hazırlanan grafiklerin her hakkı saklıdır. Bilgi paylaşımı açısından bu sitede yazılan yazıların bazı şartları yerine getirmeniz halinde, ticari olmayan amaçlarla kullanımı özgürdür.

Yazıların Kullanım Şartları

1.      Bu yazı ETHIC Medikal Araştırma Ltd.‘den Alınmıştır.

2.      Kaynak : ethic-cro.com

3.      Yada sitenizden ethic-cro.com adresine link vermelisiniz.

Bu sitede kullanılan tasarım, resim, veri tabanı v.b. eserler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır.