Ethic Medical Research Ltd.

English

Klinik Çalışma Dökümanları Sağlama

Firmamız ICH GCP ve lokal yönetmeliklere uygun çalışma için gerekli dökümanları sağlamaktadırlar.
Klinik çalışma dökümanları aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp çalışmaya özgü gerekli dökümanları da sağlamaktadır.

– İmzalı ve tarihli protokol imza sayfaları
– FDA form 1572
– Araştırmacıların güncel özgeçmişleri (İki yıl içinde imzalı ve tarihli)
– Sorumlu araştırmacıların güncel medikal lisansları
– Sağlık Bakanlığı bildirimi ve görüş alınması
– Imzalı ve tarihli gizlilik anlaşması
– Araştırmacı sözleşmelerini imzalı tamamlama (ikili ve üçlü)
– Etik Kurul üye listesi
– Financial Disclosure Form