Ethic Medical Research Ltd.

English

Aktif Klinik Araştırma Etik Kurul Listesi

Klinik Araştırma başvuruları aşağıda yer alan etik kurullara yapılabilir.

1- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (0324) 337 43 00 / 1195

2- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (232) 412 22 54

3- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel : (232) 373 7881 – 390 4219 – 390 2132

4- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel : (352) 437 49 10

5- İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Tel : (212) 459 60 35

6- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Tel : (212) 414 20 00 / 31346

7- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel : (374)253 46 56 /3072

8- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel : (432) 226 21 77

9-Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel : (342) 360 60 60 /77704

10-Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Tel : (212) 523 37 19 /7508 /7548

11-Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi/BURSA

Tel : (224) 295 50 00

12-Afyon Kocatepe Üniversitesi

Tel: (272) 222 20 67

13-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tel: (344) 219 10 00

14-Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (224) 295 00 20

15-Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (318) 2246275

16-Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğ. ve Arşt.Hastanesi

Tel: (312) 3065000

17-Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğ. ve Arşt. Hastanesi

Tel: (212) 4147171 / 7845

18-Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (322) 3386060

19-Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (346) 2191010

20-Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (312) 3977400

21- Malatya İnönü Üniversitesi

Tel: (422) 341 06 60/1219

22- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (312) 3103010

23- Prof.Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğ. ve Arşt. Hastanesi

Tel: (212) 2515900

24- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (286) 2180018/1402

25-Başkent Üniversitesi

Tel: (312) 2129065

26-Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (424) 2370000

27-Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tel: (212) 5294400

28-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Tel: (212) 4143252

29-İzmir Şifa Üniversitesi

Tel: (232) 3434445

30-Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi

Tel: (332) 2415000/43963

31-Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fakültesi

Tel: (332) 2236180

32-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (464) 2123009

33-Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ANKARA

Tel: (312) 3569000

34-Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (256) 4441256

35-Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (212) 4440620

36-Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (377) 3775000

37-Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Tel: (462) 2612001

38-Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tel: (212) 3735000

39-Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

Tel: (246) 2371727

40-Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tel: (216) 5423232

41-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tel: (312) 5962000

42-Yeditepe Üniversitesi

Tel: (216) 5780000

43-Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (242) 249 69 54

44-Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (258) 444 07 28

45-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (362) 312 19 19 /2782

46-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Tel: (232) 329 35 35

47-Dr. A. Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Tel: (312) 336 96 81

48-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (312) 291 25 25

49-Türkiye Yüksek İhtisas Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Tel: (312) 306 10 00

50-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (312) 305 10 82

51-Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (412) 248 80 01

52-Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Tel: (216) 578 30 00

53-Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (212) 453 48 00

54-Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Tel: (216) 441 39 00

55-Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hast. Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Tel: (216) 391 06 80/1009

56-Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (252) 214 13 23

57-Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (264) 295 54 54

58-Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tel: (242) 249 44 00

59-Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (262) 303 71 64

60-Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (212) 338 11 76

61-Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (356) 252 16 16

62-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tel: (212) 314 55 47

63-Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (216) 458 08 08

64-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (222) 239 29 79

65-Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi

Tel: (326) 245 51 13/14

66-Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tel: (216) 632 18 18

67-Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: (282) 250 59 04

68-Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Tel: (312) 296 55 55

69-Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğt. Arşt. Hastanesi

Tel: (312) 596 96 00

70-Edirne Klinik Araştırma Etik Kurulu

Tel: (284) 235 75 79

71-İstanbul Bilim Üniversitesi

Tel: (212) 213 64 86

72-Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Tel: (212) 323 70 75/1186

73-Üsküdar Üniversitesi

Tel: (216) 400 22 22

74-İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğt. ve Arşt. Hastanesi

Tel: (212) 692 20 00 – 548 48 64

75-Taksim Eğitim ve Arşt. Hastanesi

Tel: (212) 252 43 00/1217-3047